20/12/2018 – Rezultate obtinute de candidati la proba scrisa a concursului pentru ocuparea funtiei publice de Inspector, clasa I, grad. profesional debutant in cadrul Compartimentului Administratie Fiscala si Control Comercial-Investitii

14/12/2018 – Proces verbal in urma selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare pentru functia publica de executie de: inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului administratie fiscala si control comercial-investitii

21/11/2018 – Primaria comunei Provita de Jos organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata pentru functia publica de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului administratie fiscala si control comercial-investitii.

09/11/2018 – Primaria comunei Provita de Jos organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant  pe peroada nedeterminata : sofer, gradul II

06/11/2018 – Primaria comunei Provita de Jos organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata : inspector de specialitate gradul I

11/09/2018 – Anunt privind promovarea in grad profesional imediat superior

20/04/2018 – Primaria Provita de Jos angajeaza prin concurs Auditor , clasa I, grad profesional asistent

16/04/2018 – Consiliul Local al Comunei Provita de Jos aduce la cunostinta elaborarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor permanente

16/04/2018 – Consiliul Local al Comunei Provita de Jos aduce la cunostinta elaborarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajistile permanente

16/06/2017 – Se organizeaza concurs pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului ADMINISTRAŢIE LOCALĂ (atribuţii de stare civilă, registratură, arhivă, secretariat).

08/06/2017 – Rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului ADMINISTRATIE LOCALA 

29/05/2017 – Selectarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie de: inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului,,Administraţie locală” (atribuţii de stare civilă, registratură, arhivă, secretariat) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

10/05/2017 – Primăria comunei Proviţa de Jos,  organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcţie publică: – inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului ADMINISTRAŢIE LOCALĂ (atribuţii de stare civilă, arhivă, registratură, secretariat).

20/03/2017 – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face cunoscut prin prezentul anunț, disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsuri de mediu și climă

14/03/2017 – Primăria comunei Proviţa de Jos, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcţie publică: – inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului ADMINISTRAŢIE LOCALĂ